column
A preliminary study of coalbed methane adsorption at fractal interfaces
JIN Yi, LI Yani, SONG Huibo, ZHAO Mengyu, YANG Yunhang, CHEN Zenan
2024, 52(5): 1-11. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.24.01.0035
View Count Download Count
Dynamic mechanisms of coal and gas outbursts based on a multi-zone combined coal model
LI Feng, WANG Chenchen, WANG Bo, JING Yadong, YAN Zhengxu, ZHANG Minbo
2024, 52(5): 12-24. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.23.12.0824
View Count Download Count
Carbon microspheres in natural coke: Optical microscopic characteristics and their origin and implications
AN Yanfei, CHEN Kaixin, WANG Yaqiao, CHENG Shuo, HUANG Jian, HE Shuyang, WANG Shengjian
2024, 52(5): 25-36. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.24.02.0116
View Count Download Count
Evolutionary mechanisms and models of strain, porosity, and permeability of compacted broken coals
LI Lei, LU Shouqing, CHU Tingxiang, ZHONG Xiaoxing, LIU Chongyang, REN Ting
2024, 52(5): 37-45. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.23.11.0743
View Count Download Count
BOTDR-based horizontal deformation monitoring of section coal pillars
CHAI Jing, HAO Hongru, YANG Jianfeng, GAO Dengyan, GAO Kuiying, CHEN Jianhua, YANG Lei, LIU Zeyu
2024, 52(5): 46-55. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.23.10.0649
View Count Download Count
Geochemical characteristics and influencing factors of deep coalbed methane in the Linxing-Shenfu block
WU Peng, HU Weiqiang, LI Yangbing, MA Litao, LI Yong, ZHAO Fei, NIU Yanwei, CHEN Jianqi, LI Panpan, LIU Zaizhen, LI Chenchen, CAO Di, LIU Cheng
2024, 52(5): 56-66. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.23.10.0632
View Count Download Count
Dynamic simulations and applicability evaluation of novel perforation techniques
BI Gang, YUAN Peijie, HAN Fei, FU Shuaishuai, WU Jiemin, MA Ying
2024, 52(5): 67-76. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.23.12.0861
View Count Download Count
Anti-channeling methods for coalbed methane production using L-type horizontal wells
LIU Zhan, ZHANG Qunxia, GENG Yuxin, LUO Dan, WANG Minggang
2024, 52(5): 77-87. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.23.10.0660
View Count Download Count
Technologies for water hazard prevention and control in burnt rock aquifers within concealed burnt areas
WANG Hai
2024, 52(5): 88-97. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.23.10.0608
View Count Download Count
Exploring a fly ash-based grouting material for toughening through in situ polymerization of acrylamide
ZHANG Yuehong, WANG Xiaodong, WANG Hai, WU Boqiang, JI Zhongkui, ZHU Shibin, HAN Le, FENG Longfei
2024, 52(5): 98-106. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.23.09.0526
View Count Download Count
Some reflections on the application of machine learning to research into the theoretical system of mine water prevention and control
YAO Hui, YIN Huichao, LIANG Manyu, YIN Shangxian, HOU Enke, LIAN Huiqing, XIA Xiangxue, ZHANG Jinfu, WU Chuanshi
2024, 52(5): 107-117. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.23.10.0641
View Count Download Count
A simulation study of mechanisms behind water inrush from fault-bearing floors of ultra-thick coal seams under loading and unloading at significantly variable amplitude
LI Hao, ZHU Kaipeng, GUO Guoqiang, ZHOU Yang, KANG Zhiqin
2024, 52(5): 118-128. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.23.10.0598
View Count Download Count
Water inrush mechanism and water-conducting fractured zone’ developmental patterns of a typical ultra-thick coal seam in the Huanglong coalfield during fully mechanized mining
YAN Heping, LI Wenping, DUAN Zhonghui, YANG Yugui
2024, 52(5): 129-138. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.23.08.0480
View Count Download Count
Construction and analysis of a method for grading long-term vegetation carbon sink in waste dumps of an open-pit coal mine
YANG Fei, CUI Kuankuan, ZHANG Chengye, LI Jun, WANG Jinyang, DU Tianmeng, ZHANG Haoran
2024, 52(5): 139-150. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.24.01.0023
View Count Download Count
Development of remote control system for automatic drilling rig used in coal mine
DONG Hongbo, YAO Ningping, WANG Tianlong, MA Bin, PENG Guangyu
2024, 52(5): 151-159. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.23.09.0592
View Count Download Count
Research on digital twin-driven tracking, positioning and collision detection method of excavating and anchoring equipment
YANG Wenjuan, ZHAO Dian, ZHANG Xuhui, CHEN Xin, ZHENG Xili, LIU Yanhui, ZHANG Ran, WAN Jicheng
2024, 52(5): 160-173. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.24.02.0097
View Count Download Count
Weight and resistance reduction mechanism of drilling rods for drilling in soft coal seam and its application
WANG Yonglong, GUO Jiakuan, YU Zaijiang, DU Kang, SUN Yuning
2024, 52(5): 174-182. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.24.01.0006
View Count Download Count
Intelligent identification method of drilling fluid rheological parameters based on machine learning
LIU Changye, YANG Xianyu, CAI Jihua, WANG Ren, WANG Jianlong, DAI Fanfei, GUO Wanyang, JIANG Guosheng, FENG Yang
2024, 52(5): 183-192. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.24.01.0055
View Count Download Count