Online First

Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Characteristics and favorable area evaluation of deep coalbed methane accumulation in Fugu area of the Ordos Basin
GUO Guangshan, XU Fengyin, LIU Lifang, CAI Yidong, QIN Wei, CHEN Zhaohui, DENG Jimei, LI Zhuolun
View Count Download Count
Genesis and accumulation mechanism of low rank coalbed methane in gas-rich depressions of Erlian Basin
LIN Haitao, LI Ling, TANG Shuling, TIAN Wengang, LI Jie, MENG Qin
View Count Download Count
The coupling relationship between the depth effect of coalbed gas content and the formation process
CHEN Shida, HOU Wei, TANG Dazhen, LI Xiang, XU Hao, TAO Shu, LI Song, TANG Shuling
View Count Download Count
Deformation and collapse patterns of gas extraction boreholes and a precise monitoring technology
XIAO Peng, HUANG Xiaosheng, LIU Xiaoxiao, LI Bingkun, CHEN Liping, CHEN Zixi, ZHANG Chao, CHENG Renhui, ZHAO Yajie
View Count Download Count
Summary of underground coal gasification field tests and suggestions for industrial development
DONG Zhen, CHEN Yanpeng, KONG Lingfeng, WANG Feng, CHEN Hao, XUE Junjie, ZHANG Mengyuan, CHEN Shanshan, ZHAO Yufeng, YU Yueyu, GONG Wanxing, SUN Hongliang, WANG Xinggang
View Count Download Count
Occurrence mechanism, environment and dynamic evolution of gas and water in deep coal seams
LI Yong, XU Lifu, LIU Yu, WANG Ziwei, GAO Shuang, REN Ci
View Count Download Count
Application of the horizontal seismic profiling-based advance detection technology to the excavation of rock roadways in coal mines using tunnel boring machines
ZHANG Sheng, CHEN Zhao, LU Song, YANG Zhanbiao, JI Panjun, HE Fei, LU Yiqiang, LIU Jiawei
View Count Download Count
The development potential of deep-ultradeep coalbed methane resources in the Longtan formation of the upper permian in the Sichuan Basin
MING Ying, SUN Haofei, TANG Dazhen, XU Liang, ZHANG Benjian, CHEN Xiao, XU Chang, WANG Jiaxian, CHEN Shida
View Count Download Count
Experimental study on MICP restoration law and influencing factors of coal mining ground fissures
LI Tao, GAO Ying, YAN Jingwang, ZHANG Jiarui, KOU Guigui, MA Tengfei, MEI Aoran
View Count Download Count
Prediction of rockburst intensity grade based on convolutional neural network
LI Kangnan, WU Yaqin, DU Feng, ZHANG Xiang, WANG Yiqiao
View Count Download Count
Multipoint sources-based high-resolution electrical detection of the water-rich areas near mining faces of coal mine roadways
WU Rongxin, XU Hui
View Count Download Count
Study on suspension and migration law of proppant in long-distance pipeline for ground-coalmine combined hydraulic fracturing
LI Haozhe, JIANG Zaibing, SUN Siqing, ZHU Chuanyong, FAN Yao, GUO Yong, CHENG Bin
View Count Download Count
Water-blocking performance of laterite in weak deposition areas of Neogene Baode Formation and significance of resource exploitation
ZENG YIfan, BAO Han, WU Qiang, MENG Shihao, HUA Zhaolai, MIAO Yanping, ZHANG Ye, BU Wenyang
View Count Download Count
Numerical simulations and wavefield analysis of in-seam wave advance detection in viscoelastic media
HE Dixiu, JI Guangzhong, JIAO Wenjie, ZHANG Yawei, YU Kun
View Count Download Count
Study on migration characteristics of chromium contaminated site and Dual-Frequency IP method monitoring technology
WEI Kaiyao, LIU Zhimin, LIANG Chen, ZHANG Jie, MA Qiang
View Count Download Count
Geological characteristics and development potential of deep coalbed methane resources in Shenmu-Jiaxian Block, Ordos Basin, China
LI Guoyong, YAO Yanbin, WANG Hui, MENG Lingjian, LI Peijie, ZHANG Yongchao, WANG Jianwei, MA Limin
View Count Download Count
Dual-frequency transmission radio wave-based exploration method and its application
FU Xianjie, HU Ze'an, WU Rongxin, LI Peng
View Count Download Count
Genetic type and gas-generation potential of coalbed methane in Bayanhua Sag of the Erlian Basin
MENG Qin, LI Ling, LI Jie, TIAN Wenguang, LIN Haitao, LI Heng
View Count Download Count
Characteristics and genetic mechanisms of geothermal reservoirs in the Neogene Guantao Formation, Qikou Sag
XIA Guo-chao, LOU Da, ZHAO Yan-ting, WANG Hui, DUAN Zhong-feng, SUN Xiao-lin, ZHANG Fei-peng, LUO Rong, GE Jia-cheng
View Count Download Count
Discussion on the coal measure gas co-mining method by the stratified pressure relief in surface wells
LI Rui, JIN Lihong, XIA Binwei, GE Zhaolong
View Count Download Count
Theory and application of setback distance from active faults
WEI Leiming, XU Xiwei, LI Feng, CAO Jun, REN Junjie, CHENG Jia, ZHANG Xianbing, JIA Qichao, CHEN Guihua, WU Xiyan
View Count Download Count
Application of high-precision LiDAR technology in research on active fault-induced offset geomorphic features-A case study of the Juxian-Tancheng segment of the Yishu fault zone
YANG Bin, WANG Hualin, WU Hongbin, GE Fugang, ZOU Hao, SU Sili
View Count Download Count
Optimization of data acquisition parameters for deep seismic reflection surveys in complex terrain
YAN Yunxiang, LI Pei, ZHI Min, LIU Jianda, WANG Zichen, ZHANG Ying, PEI Gendi, LI Linyuan, MOU Qi, JIA Jin
View Count Download Count
New evidence for Holocene activity of the northern segment of the Puqian-Qinglan fault in northern Hainan Province
LIU Huaguo, LI Feng, JIA Qichao, WANG Zhicheng, ZHANG Pan, LIN Zhen, ZHANG Jiehan, SHI Chunhua, ZHANG Yanbo, JIA Wei, LI Changlong
View Count Download Count
Revealing the upper crustal structure in the Fujian region using deep seismic profiling
LI Pei, REN Congrong, LI Haiyan, WANG Shanxiong
View Count Download Count
Critical links and development trends of research on active tectonics
YUAN Daoyang, WANG Youlin, LI Shuwu, WANG Wanhe, LI Linyuan, ZOU Xiaobo, WEN Yameng
View Count Download Count
Activity variations of the Shanzuokou-Sihong fault within the Jiangsu segment of the Tancheng-Lujiang fault zone and their origins
ZHANG Hao, LI Wei, LI Limei, YAN Yunxiang, JIANG Xin, WANG Jinyan, ZHAO Qiguang, GU Qinping, XU Hangang
View Count Download Count
Revealing fine-scale crustal structure and tectonic features in the Xiong'an New Area and its periphery using deep seismic reflection profiling
YUE Hangyu, WANG Kai, WANG Xiaojiang, ZHANG Baowei, ZHANG Kai
View Count Download Count
Mechanical behavior and fracture response characteristics of hard sandstone considering bedding dip angle
SONG Zhanping, LIU Hongke, ZHENG Fang, CHENG Yun, SUN Yinhao, SONG Wanxue
View Count Download Count
Application of integrated geophysical surveys in the identification of hidden fire sources in spontaneous combustion zones in coal seams
MA Zijun, YANG Haiyan, LI Wenyu, XU Yunlei, HE Yunlan, LIU Zhuoming, LI Peng, HUANG Jiu
View Count Download Count
A method for evaluating aquiclude stability in the water conservation-based mining of shallowly buried coal seams in ecologically vulnerable areas in Northwest China
LI Heng, HE Tao, GUO Bin
View Count Download Count
Evaluation of water quality and identification of pollution factors in mining subsidence area with high phreatic water level
HU Lin, CHEN Yongchun, XU Yanfei, LI Bing, WANG Jin, AN Shikai, CHEN Chen, SUN Hongjie, MIAO Wei
View Count Download Count
Mechanical properties and strength deterioration mechanism of soil in inner dump of open-pit coal mine under the action of freeze-thaw cycles
ZHANG Heyong, WANG Xuedong, ZHU Yongdong, WANG Haipeng, QI Lihui
View Count Download Count
Analogue modeling of Love type channel wave and its response to faults
LIU Qiang, HU Jiwu, WANG Pan, JIA Qian,
View Count Download Count
Thermal stress field of high-temperature spray wellbore for underground coal gasification
TANG Yang, XIE Na, XIONG Haoyu, HE Yin, HUANG Shunxiao
View Count Download Count
Characteristics and genetic mechanism of low sulfate in high-salt groundwater of Permian sandstone in Fudong mining area
JIANG Chunlu, HUANG Wendi, FU Xianjie, ZHENG Liugen, CHENG Shigui, SHAN Chonglei
View Count Download Count
Numerical simulation study on the influence of laminar characteristics on the fracture propagation law of hydraulic fracturing in oil shale
LI Yanwei, ZHU Chaofan, ZENG Yijian, SHUI Haoche, FAN Cunhan, GUO Wei
View Count Download Count
Dynamic prediction method of tunnel water inflow based on detailed depiction of complex geological bodies
DU Yajun, LI Qingbo, WAN Weifeng, YANG Fengwei, LI Yazhe, QIAN Hui
View Count Download Count
A method of operation processes identification for intelligent drilling rig base on analytic hierarchy process
ZHU Qianxiang, LUO Pengping, WANG Longpeng, XING Wang, WANG Tianlong
View Count Download Count
Intelligent optimization method for tunnel rotary drilling based on drill string state estimation
YAO Ningping, WEI Hongchao, ZHANG Jinbao, LU Chengda, LIHao, YAO Yafeng, KE Yougang, ZHANG Youzhen
View Count Download Count